Tankarna flyger...
Minnen... Känslan av då var nyss.Men jag vet att det var 21 år sedan.

Idag...

... verkligheten... Kommentera
Tankarna flyger...
Minnen... Känslan av då var nyss.Men jag vet att det var 21 år sedan.